Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

thumbnail

Thiên Tân Quán - Ẩm thực Việt Hoa

Địa chỉ: 15 Tôn Đản, P13, Q4, HCM
Mở cửa: 10h30 -> 23h55
giá: 16.000đ ->220.000đSubscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Ẩm Thực Hoàng Gia

Lưu trữ Thông Tin