Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

thumbnail

Sinh Tố 267 Quận 4

Địa chỉ: 17 Tân Vĩnh, P4, Q4, HCM
Mở cửa: 8h00 ->23h00
Giá: 20.000đ ->30.000đ


Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Ẩm Thực Hoàng Gia

Lưu trữ Thông Tin