Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

thumbnail

Phá Lấu Bò - Cô Thảo

Địa chỉ: 243/29G Tôn Đản, P15, Q4, HCM             
Mở cửa: 14h00 ->21h00                                
Giá: 10.000đ  -> 30.000đ


Đặt tối thiểu 40.000đPhá lấu bò (phần)                                   Bánh mì                                 Khô bò đen            
Giá: 22.000đ                                          Giá: 3.000đ                            Giá: 22.000đ          


Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Ẩm Thực Hoàng Gia

Lưu trữ Thông Tin